Jak si vypůjčit techniku

Vzor smlouvy

Vzor smlouvy ke stažení

 

Co budeme od Vás potřebovat:

- kopii 2 platných dokladů totožnosti (např. OP, ŘP)
- Název firmy (v případě, že jste podnikající fyzická, či přávnická osoba)
- Jméno, příjmení
- Adresu
- číslo mobilního telefonu
- IČ nebo číslo OP
- DIČ nebo rodné číslo
- email nebo faxové číslo

Dále budeme od Vás potřebovat:

- přesné místo s adresou, kam se technika pronajímá
- datum pronájmu techniky
- datum vrácení techniky
- seznam techniky s přesným počtem kusů
- dobu trvání akce (v případě uplatnění obsluhy (světel, laserů...) či technika)


Po obdržení všech údajů obratem vyhotovíme smlouvu, kterou Vám elektronicky zašleme k odsouhlasení, vy ji podepíšete a zašlete zpět (emailem, faxem). V den pronájmu techniky Vám při osobním setkání a po zaplacení dohodnuté částky předáme kopii podepsané smlouvy a druhou si ponecháme my a nakonec nám potvrdíte převzetí techniky. V den vrácení techniky Vám potvrdíme její vrácení.

DISCOVERY

Tele/fax: +420 385 349 748
Telefon: +420 602 454 374

E-mail: info@discovery-cb.cz

PRODEJNA

Husova 45, České Budějovice

Kontakt